ASPK, s.r.o.

  Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací

        

Ochrana osobních údajů

Informace společnosti ASPK, s.r.o. o zpracování osobních údajů

Společnost ASPK, s.r.o. se sídlem Jílkova 1634/76, 615 00 Brno, IČO 63483343, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21101, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností ASPK, s.r.o.

ASPK, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

Příslušné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informačních přílohách.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

            Informace o zpracování osobních údajů zákazníků