SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ   spol. s r.o.

 

 

Zkušební laboratoř  Silničního vývoje – ZDZ spol. s r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1182.


Zkušebna provádí zejména:

·         zkoušení hmot pro vodorovné dopravní značení na zkušebním úseku

·         identifikační zkoušky hmot pro vodorovné dopravní značení

·         zkoušení materiálů na dodatečný posyp

·         měření parametrů vodorovných dopravních značek

·         světelně technická měření svislých dopravních značek a dopravních zařízení

·         mechanické zkoušky svislých dopravních značek a dopravních zařízení

Dotazník spokojenosti zákázníků

Osvědčení o akreditaci


Kontakt:

Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc.

tel.: 548 424 211

e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz