SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ  spol. s r.o.

 

Dopravní zařízení

 

Autorizovaná osoba AO 208 provádí u stanovených výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Jedná se o výrobky zařazené v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.,do skupiny č. 9 – Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení, pořadové číslo 5 - Vybavení komunikací.

Dotazník spokojenosti zákazníků

Kontakt:

Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc

tel.: 00420 548 424 211

e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz

 

Vodorovné dopravní značení