SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ  spol. s r.o.

 

 

Oznámený subjekt 1388  provádí posuzování a ověřování stálostí vlastností pro následující výrobkové skupiny dle postupu 1 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

 

materiály pro dodatečný posyp – ČSN EN 1423 

reflexní dopravní knoflíky – ČSN EN 1463-1 

proměnné dopravní značky - ČSN EN 12966

stálé svislé dopravní značky - ČSN EN 12899 -1

prosvětlené dopravní majáčky - ČSN EN 12899 - 2

směrové sloupky a odrazky - ČSN EN 12899 - 3

Informace o vydaných certifikátech / osvědčeních o stálosti vlastností Vám na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

Dotazník spokojenosti zákazníků

 

Kontakt

Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc

tel.: 00420 548 424 211

e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz